AI สำหรับ ​SME

AI สำหรับ ​SME

ธุรกิจไม่พัง แถมยังปังด้วย AI แบบไทยๆ

ธุรกิจไม่พัง แถมยังปังด้วย AI แบบไทย ๆ

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เราได้เห็นแล้วนะครับว่า หลาย ๆ ธุรกิจที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในช่วง lockdown ก็เพราะมีการปรับตัวในหลายด้าน รวมถึงการนำเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมในการทำธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนมองว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมานี้ ก็เหมือนการส่งสัญญาณให้…

Read More »

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL