บทความ

ไทยสบาย

FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All
สัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright

ไทยล้ำ

FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All
สัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright

ไทยรวย

FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All
สัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright

บทความล่าสุด

ประโยชน์ทั่วไปของ AI

AI กับอาชีพ

ความเสี่ยงและความกังวลใน AI

นวัตกรรมและการวิจัยด้าน AI

ประโยชน์ทั่วไปของ AI

AI กับ อาชีพ

ความเสี่ยงและความกังวลใน AI

นวัตกรรมและการวิจัยด้าน AI

ปรับแต่งเครื่องจักรธุรกิจค้าปลีก ให้แล่นฉิวด้วย AI

ปรับแต่งเครื่องจักรธุรกิจค้าปลีก ให้แล่นฉิวด้วย AI

หากเปรียบธุรกิจค้าปลีกเหมือนเครื่องจักรชนิดหนึ่ง ฟันเฟืองหลักของเครื่องจักรนั้นคือ การ “หาลูกค้า ตอบความต้องการลูกค้า

อ่านต่อ »
การปฏิรูปภาครัฐด้วยปัญญาประดิษฐ์

การปฏิรูปภาครัฐด้วยปัญญาประดิษฐ์

สังคมโลกในปัจจุบันมองว่า “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence) หรือ AI นำมาซึ่งความเป็น “รัฐบาลอัจฉริยะ” ที่สามารถทำงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐผ่านการให้ “บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว”…

อ่านต่อ »

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL