FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ เป้าหมายโครงการ ระบบอัตโนมัติและการเกษตร นวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับการเกษตร การยกระดับการเกษตรของไทยบรรยายโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ใน FACEBOOK LIVE >> https://www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll

Continue Reading FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล?

ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล? มาร่วมพูดคุยกับ Speakers ในวงการเทคโนโลยี Robot & IT และคุณหมอ กันครับ (Clubhouse - 16 Mar 20.00)https://www.facebook.com/106462888096436/posts/121146523294739/

Continue Reading ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล?

FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Seriesโดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้🔹 AI @ School คืออะไร🔹 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมผ่าน Open Source 🔹 ทำความรู้จักกับ KidBright Series 🔹 การเรียนปัญญาประดิษฐ์แบบ STEMบรรยายโดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด นักวิจัยอาวุโส…

Continue Reading FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series