FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Seriesโดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้🔹 AI @ School คืออะไร🔹 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมผ่าน Open Source 🔹 ทำความรู้จักกับ KidBright Series 🔹 การเรียนปัญญาประดิษฐ์แบบ STEMบรรยายโดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด นักวิจัยอาวุโส…

Continue Reading FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series