การเติบโตของอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา AI สร้างโอกาสอะไรในธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาเป็นกระแสหลักในสังคมไทย สื่อต่าง ๆ กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ AI จะเข้ามาเป็นแรงงานหลักในอนาคตอันใกล้ จนเริ่มมีความตื่นตัวในวงกว้างว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจอย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบต่อภาคแรงงาน ด้วยการเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์  ในบทความนี้ ผมอยากเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจถึงความสามารถในการเปลี่ยนโลกของ AI ว่าเป็นอย่างไร และภาคธุรกิจควรเตรียมรับมือ หรือสร้างโอกาสอะไรได้บ้างจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

AI คืออะไร

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ให้นิยาม “ปัญญาประดิษฐ์” ไว้ว่า “ความสามารถของสิ่งประดิษฐ์ ในการแสดงปฏิกิริยาหรือกระทำการใด ๆ ในสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยตนเองเสมือนการทำงานของสมองมนุษย์ ความสามารถนี้เกิดจากคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่สร้างขึ้น มิใช่เพียงเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้เกิดผลอย่างใด อย่างหนึ่งที่แน่นอน แต่ให้คอมพิวเตอร์สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล แล้วกระทำ…” จากนิยามนี้ จะเห็นได้ว่า จริง ๆ แล้ว AI มีความหมายกว้างมาก ตั้งแต่ระบบที่ช่วยตัดสินใจง่าย ๆ ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่มีสามัญสำนึกเหมือนคนจริง ๆ แต่ทั้งนี้เราจะเห็นจุดร่วมสำคัญอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการเรียนรู้

หากเราสังเกตดูจะพบว่า ความสามารถของ AI ในปัจจุบันยังจำเพาะเจาะจงอยู่กับงานอย่างใดอย่างหนึ่งค่อนข้างมาก เช่น AI สำหรับการรับรู้การมองเห็น AI แนะนำสินค้าให้ลูกค้าแบบรายบุคคล AI สำหรับระบบขับเคลื่อนรถยนต์ เป็นต้น แต่เรายังไม่มี AI ใดที่สามารถจำลองการรับรู้และเรียนรู้แบบครอบคลุมเหมือนมนุษย์ได้ ระบบต่าง ๆ จึงพยายามดึงศักยภาพของ AI โดยอาศัยข้อได้เปรียบของระบบคอมพิวเตอร์คือ การทำงานได้ต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ประจวบกับการแข่งขันในตลาด ทำให้มีผู้ผลิตเทคโนโลยีคุณภาพดีในราคาที่คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ศักยภาพในการเรียนรู้ของ AI จึงสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยสามารถเรียนรู้เรื่องที่มนุษย์ต้องใช้เวลาหลายปีได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่การทำให้ AI เรียนรู้งานในองค์กรได้ก็ตามมาด้วยต้นทุนต่าง ๆ ในการพัฒนาและการดูแลในระยะยาว เช่น บุคลากร เงินทุน เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบข้อมูลในองค์กร ที่ต้องออกแบบมาให้ไร้รอยต่อ เพื่อให้ AI สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

AI และโอกาสในภาคธุรกิจปัจจุบัน

AI และโอกาสในภาคธุรกิจปัจจุบัน
photoby Pete Linforth จาก Pixabay

หากมองในแง่โอกาสสำหรับภาคธุรกิจ AI คือ การเลือกนำเข้ามาปรับใช้ในเรื่องการขยายธุรกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนต่าง ๆ โดยใช้จุดแข็งของ AI ในด้านการเรียนรู้และการทำงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรหรือทำเป็นประจำทุกวัน (Routine) เช่น ธุรกิจของเรามีปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการตอบคำถามของลูกค้าก็อาจพิจารณานำระบบ AI เข้ามาช่วยตอบคำถาม หรือใช้ AI ช่วยแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่ธุรกิจมีสินค้าหลากหลาย จะเห็นได้ว่า จริง ๆ แล้ว AI ก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำ คือ อย่ามองว่า AI จะเป็นยาวิเศษที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้เราได้ทุกอย่าง เพราะบางปัญหาอาจไม่จำเป็นต้องแก้ด้วย AI แต่ควรพุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหา เพื่อให้การแก้ไขทำได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้ หากธุรกิจมีความพร้อม เล็งเห็นโอกาสและความจำเป็นในการนำ AI เข้ามาใช้ เราควรมีพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ ส่วนแรกคือ การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล หรือ Digital Transformation เช่น หากเราต้องการใช้ AI แต่ในองค์กรของเรายังไม่ได้ออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล และกระบวนการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อข้อมูล หรือในกรณีองค์กรต้องการทำระบบโต้ตอบกับลูกค้าด้วย AI แต่กลับไม่มีระบบคลังคำตอบที่เหมาะสมสำหรับการดึงคำตอบ การเริ่มต้นใช้งาน AI ก็อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เป็นต้น ส่วนที่สอง ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับส่วนแรก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทักษะ (Reskill) หรือ เพิ่มความสามารถ (Upskil) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อลดช่องว่างความเข้าใจเรื่องความสามารถของ AI ให้กับบุคลากรในทุกระดับ รวมไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร โดยกระบวนการนี้ไม่ควรทำอย่างฉาบฉวย แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยภายใน ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ของเราเองก็ได้มีการจัดตั้ง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การสร้างทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบัน โดยการ Reskill และ Upskill ให้กับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กร ในลักษณะของหลักสูตรระยะยาวที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแบบเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง

AI ที่กล่าวกันว่ากำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานั้น อาจไม่ได้มาเร็วจนตามไม่ทันอย่างที่ใคร ๆ กล่าวกัน หรือทำให้หลาย ๆ อาชีพหมดความสำคัญจนหลาย ๆ คนต้องตกงานในไม่ช้า แม้ว่า AI อาจจะกำลังค่อย ๆ เข้ามาแทนที่แรงงานบางอย่าง แต่เรายังมีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทัน ช่วงเวลา ณ ตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้คิดไตร่ตรองว่างานที่เราทำนั้นจะถูกแทนที่ได้หรือไม่ และถ้าได้…ได้เพราะอะไร เป็นไปได้ไหมที่เราจะเร่งพัฒนาตัวเราเองเพื่อเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ หรือปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มอง AI เป็นศัตรูสู่การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน โดยเข้าใจถึงศักยภาพที่ AI สามารถทำได้และนำเข้ามาปรับใช้กับงานของตนอย่างเหมาะสม

Our Writer

ดร. ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์

Head of Product Development กลุ่มธุรกิจ True Analytics, True Digital Group.

นำทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ อาทิเช่น แผนที่แสดงข้อมูลประชากรเชิงวิเคราะห์ (Geopulse) รายงานแสดงผลการวิเคราะห์การแข่งขันเชิงธุรกิจในโลก online (Digipulse) ระบบแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Recommendation Engine as a service) อีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานออกแบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ

Header Designed by Naulicreative / Freepik

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL