Category: ข่าวสาร

 • FIBO จัดอบรมหลักสูตร Mobile Robotics สำหรับผู้สนใจฟรี !! มี Certificate

  FIBO จัดอบรมหลักสูตร Mobile Robotics สำหรับผู้สนใจฟรี !! มี Certificate

  เตรียมพบกับหลักสูตร “Mobile Robotics” แบบจัดเต็ม !!! อบรมฟรี มีใบ Certificate เมื่อเข้าอบรมครบตามที่สถาบันฯ กำหนด รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครผู้สนใจทุกระดับ: 22 เมษายน 2565 – 22 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่ : https://forms.gle/TepDiQqFqG4kuzDJ7 ช่วงวันอบรม: 29 พฤษภาคม 2565 – 7 สิงหาคม 2565 อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ (11 ครั้ง) ช่วงเวลาอบรม: 9.30 – 16.30 น. สถานที่อบรม: อาคารสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบถามเพิ่มเติม: คุณจิรายุ พันทวีสุข 095-853-7337 ประกาศผล: 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางเพจ FIBO, […]

 • FIBO ชวนน้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ ‘การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของวิศวกรหุ่นยนต์ต่อภาคอุตสาหกรรม’

  FIBO ชวนน้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ ‘การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของวิศวกรหุ่นยนต์ต่อภาคอุตสาหกรรม’

   โอกาสสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมทักษะสำหรับวิศวกรหุ่นยนต์ สถาบันวิทยาการภาคสนาม (FIBO) ขอเชิญน้อง ๆ ม.ปลาย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ‘การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของวิศวกรหุ่นยนต์ต่อภาคอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย’ ในรูปแบบออนไลน์ (รับจำนวน 30 คน) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อในการอบรม หุ่นยนต์คืออะไร วิศวกรหุ่นยนต์คือใคร เรียนรู้ทักษะ (Soft Skills) ที่สำคัญของวิศวกรหุ่นยนต์ กิจกรรมออกแบบและนำเสนอแนวคิดหุ่นยนต์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วงเวลารับสมัคร: 1 – 16 เมษายน 2565 ประกาศผล: 19 เมษายน 2565 ช่องทางการรับสมัคร shorturl.at/ryN56 วัน-เวลา อบรมเชิงปฎิบัติการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) โดยวิทยากรจากสถาบันวิทยาการภาคสนาม (FIBO) และสำนักเคเอกซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

 • FIBO รับสมัครนักเรียน ม.4-6 เข้าค่ายฝึกปฏิบัติด้านหุ่นยนต์ (Robot Project) ระยะเวลา 14 วัน

  FIBO รับสมัครนักเรียน ม.4-6 เข้าค่ายฝึกปฏิบัติด้านหุ่นยนต์ (Robot Project) ระยะเวลา 14 วัน

  FIBO รับสมัครนักเรียน ม.4-6 เข้าค่ายฝึกปฏิบัติด้านหุ่นยนต์ (Robot Project) ระยะเวลา 14 วัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการ School-FIBO Consortium เข้าร่วม “โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot Project)” รูปแบบออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (FIBO AI/Robotics for All) ระยะที่ 2 เพื่อฝึกปฏิบัติระยะเวลา 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) โดยมี สาขาที่เปิดรับนักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 🔶 สาขา Virtual Reality, Augmented Reality, Microcontroller โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง รับจำนวน 6 […]

 • FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

  FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

  ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ เป้าหมายโครงการ ระบบอัตโนมัติและการเกษตร นวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับการเกษตร การยกระดับการเกษตรของไทย บรรยายโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ใน FACEBOOK LIVE >> https://www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll

 • ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล?

  ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล?

  ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล? มาร่วมพูดคุยกับ Speakers ในวงการเทคโนโลยี Robot & IT และคุณหมอ กันครับ (Clubhouse – 16 Mar 20.00) https://www.facebook.com/106462888096436/posts/121146523294739/

 • FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series

  FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series

  ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย KidBright Series โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้🔹 AI @ School คืออะไร🔹 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมผ่าน Open Source 🔹 ทำความรู้จักกับ KidBright Series 🔹 การเรียนปัญญาประดิษฐ์แบบ STEM บรรยายโดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด นักวิจัยอาวุโส และ ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.ใน FACEBOOK LIVE >> https://www.facebook.com/FIBO-AIRobotics-for-All-105838601217414

 • FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All

  FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All

  ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All 🔹 ภาพรวมโครงการ AI ไทยสามารถ 🔹 กิจกรรมภายในโครงการ AI ไทยสามารถ 🔹 ความสนใจและความเข้าใจในเรื่อง AI ของคนไทย 🔹 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย บรรยายโดย ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ และ ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE >> https://www.facebook.com/FIBO-AIRobotics-for-All-105838601217414

 • สัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright

  สัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright

  พบกับหัวข้อสัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright โดย น.พ.ภาณุทัต เตชะเสน ผู้ก่อตั้งชมรม เชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ และ ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ ทีมพัฒนาKidBright ในงาน“รวมพลคน KidBright”ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) Online แบบ New Normal ภายใต้ธีม: Data Science with KidBright ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ผ่านช่องทาง Facebook:KidBright NSTDA Channel TVstation

 • KidBright Developer Conference 2021(KDC21)

  KidBright Developer Conference 2021(KDC21)

  มาร่วมกันเชียร์ 8 ทีม สุดท้าย ที่เข้ารอบการแข่งขัน : KidBright  AIBot Tournament ด้วยภาษาถิ่น ในงานรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 3  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) Online แบบ New Normal ภายใต้ธีม: Data Science with KidBright ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าเป็นกองเชียร์ online  เพื่อชิงเงินรางวัลไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์นี้ ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXBNXUXa4wZ82ErxoqCUSj747FvA4OERF9tNo87i7kAASLQ/viewform สำหรับบุคคลที่สนใจท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ผ่านช่องทาง Facebook: KidBright และ NSTDA Channel TVstation

 • โครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชน หลักสูตร Non degree – IIoT

  โครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชน หลักสูตร Non degree – IIoT

  โครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร Non-degree หัวข้อ IIoT การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสนใจเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things: IIoT) เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาจริงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ shorturl.at/wBF34 (รับผู้เข้าร่วมการอบรม 25 คน) ประกาศผลการรับสมัคร : วันที่ 19 มกราคม 2564 การจัดอบรม : ทุกวันอาทิตย์ 08.30-16.30 น. (จำนวน 7 ครั้ง) ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord และ Zoom *การฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ประกอบการอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต้องจัดซื้อด้วยตนเอง *ผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีชั่วโมงเรียนสะสมมากกว่า 70% จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม […]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก