สัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

พบกับหัวข้อสัมนาฟรี : การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright โดย น.พ.ภาณุทัต เตชะเสน ผู้ก่อตั้งชมรม เชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ และ ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ ทีมพัฒนาKidBright
ในงาน“รวมพลคน KidBright”ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) Online แบบ New Normal ภายใต้ธีม: Data Science with KidBright
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น
ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ผ่านช่องทาง
Facebook:KidBright
NSTDA Channel TVstation

การพัฒนา CorgiDude ร่วมกับ บอร์ดKidBright
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL