ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในโรงพยาบาล? มาร่วมพูดคุยกับ Speakers ในวงการเทคโนโลยี Robot & IT และคุณหมอ กันครับ (Clubhouse – 16 Mar 20.00)

https://www.facebook.com/106462888096436/posts/121146523294739/ ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้อ
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL